Skip to content

Vår lösning

Behovet

En mängd industrier planerar att ställa om från fossilt till förnybart. Där kommer grön vätgas tillverkad av vindkraft att bli mångas alternativ. Men det blåser inte alltid och industrin behöver oftast en stabil leverans. Då behövs ett lager som klarar perioder av ”stiltje”. Med de elpriser som varit och kanske kommer att bli även framledes kan det också vara en idé att använda vätgasen från lagret även vid elpristoppar.

Men många saknar lösningar för lagring av vätgas, och de idag tillgängliga alternativ som stora trycktankar eller containers med tubpaket har vissa begränsningar.

 1. Går realistiskt inte att skala upp i storlek
 2. Kräver stora säkerhetsavstånd och är en stor riskfaktor för haveri eller yttre påverkan
wind turbines farm

Lösningen

H2Hive utvecklar en ny lagringsmetod för vätgaslagring där gasen lagras i mantlade borrhål under högt tryck. H2Hive:s lösning innebär att hål av lämplig (diameter och längd) storlek borras i berggrunden där behoven finns. Detta eller dessa hål kläs sedan med ett tunnväggigt rör och speciellt utformade gavlar. Rören plasticeras sedan genom ett högt vattentryck till att ”bli ett” med borrhålets väggar.

Berget tar upp trycket och röret tätar, mellan vätgas och grundvatten. Metoden kan tyckas enkel men kräver mycket eftertanke, innovativa konstruktioner, borrning av yttersta klass och en särskild driftsättning. 

Teknikutveckling

Företaget har borrat två testhål som är 22 meter djupa vardera på Äspö utanför Oskarshamn. Det ena hålet är inklätt med ett plaströr och är sedan början av juli 2023 trycksatt med vätgas till 200 bar. Det andra hålet är inklätt med ett stålrör och är sedan början av juli 2023 trycksatt med vätgas till 340 bar. Efter tre och en halv månads test så dubblas nu trycket i båda tankar.

Fälttest – SKBs Äspö lab, Oskarshamn

Fördelar

 • Skalbarhet
  Möjlighet för storskalig lagring (tusentals ton).
  Kostnadsreduktion vid större lager.
 • Säkerhet
  Ej exponerad för terrorhot, sabotage eller stöld.
  Krävs bara korta skyddsavstånd till övrig verksamhet.
 • Kostnadseffektivitet
 • Yteffektivt
  Jämförelsevis lågt platsbehov
 • Utseende
  Syns knappt, skämmer ej landskaps- eller stadsbilden.
 • Systemflexibilitet
  Kan byggas ut stegvis.
  Möjligt att gå upp i tryck utan extra kostnad.
  Fyllnads- och tömningshastighet genom flexibel rördimensionering.