Skip to content

Vätgaslagring

Säkert, skalbart och kostnadseffektivt

Behovet

En mängd industrier planerar att ställa om från fossilt till förnybart. Där kommer grön vätgas tillverkad av vindkraft att bli mångas alternativ. Men det blåser inte alltid och industrin behöver oftast en stabil leverans. Då behövs ett lager som klarar perioder av ”stiltje”. Med de elpriser som varit och kanske kommer att bli även framledes kan det också vara en idé att använda vätgasen från lagret även vid elpristoppar.

Men många saknar lösningar för lagring av vätgas, och de idag tillgängliga alternativ som stora trycktankar eller containers med tubpaket har vissa begränsningar.

  1. Går realistiskt inte att skala upp i storlek
  2. Kräver stora säkerhetsavstånd och är en stor riskfaktor för haveri eller yttre påverkan
h2

Tillämpningar av vätgaslagring

  • Förnybar kraftproduktion
  • Laddningsstationer för transporter
  • Stabilisering av elnätet
  • Reservkraft
  • Tillverkning av grönt stål
  • Bränslestationer för vätgas

  • Grön gödningsmedelsproduktion